Board of Trustees

Mr. Devasish Sharma

Honorary Founder Chairman & Trustee

Joint Resident Commissioner
Assam Bhavan, Mumbai.
DC Morigaon, Assam.

Trustees

Mrs. Leela Sharma

Honorary Trustee

Retd. Govt. Teacher, Assam

Dr. Mrinmoyee Baruah

Honorary Trustee & Secretary

Asst Prof, K.H S. College, Guwahati.

Mrs. Jahnavi Sharma

Honorary Trustee

Counselling Psychologist, Mumbai,

Mr. Jayesh Kumar V. K.

Honorary Trustee & Treasurer

Assam Bhavan, Mumbai.

Mr. Dhruba Jyoti Sharma

Honorary Secretary

Assam Bhavan, Mumbai.

Mr. Jayanta Barman

Honorary Trustee

Borpotha, Basistha, Assam

Patrons

Shri. Jahnu Barua

Dr. Tapan Kumar Saikia

Ms. Nita Doshi

Mr. Jyotiprasad Rajkhowa

Mr. Tawheed S. Hazarika

Mr. Himangshu Sekhar Das

Advisors

Mr. Ashok Sarawgi

Mr. DP Bajaj

Fr. VM Thomas

Mr. Hasibur Rahman

Mr. Paban Kr Sharma

Honorary Finance & Accounts Team

Ms. Nita Doshi

Mr. Bipin Bhadresha

Mrs. Padmashri Urankar

Mr. Vinod Patel

Resource Mobilization

Ms. Parul Negi

Hon. Vice President

Resource Mobilization

Our Dedicated Staff (Assam & Mumbai)

Scroll to Top